Rječnik pojmova:

left direction
right direction
Rizici
Rizik likvidnosti ~ Uvjetovan poteškoćama banke da pridobije gotovinu od prodaje neke imovine ili nove posudbe. ...
GINI koeficijent
GINI koeficijent je statistika koja mjeri sposobnost scoring modela da rangira rizik. Vrijednost GINI koeficijenta 0% znači da model uopće ne razlikuje dobre od loši...
KS statistika
KS predstavlja apsolutnu razliku između kumulativa dobrih i kumulativa loših za svaku vrijednost scora. Ako je KS < 20, kartica vjerojatno neće raditi; između 20...
ROC krivulja
ROC krivulja pokazuje diskriminatornu snagu scoring modela. Ona se crta tako da se u koordinatnom sustavu nanose parovi vrijednosti kumulativnih frekvencija za dobre (x...
Matrica konfuzije (Confusion matrix)
Matrica konfuzije sadrži informacije o stvarnim dobrim i lošim klijetima i predviđenim dobrim i lošim klijentima. Predviđanje može biti rezultat scoring modela. ...
Postotak uspješne klasifikacije (Hit rate)
Ukupan postotak uspješne klasifikacije scoring modela (total hit rate) = Omjer ukupnog broja klijenata ispravno klasificiranih (prema modelu) i ukupnog broja klijenata...
Implementacija i validacija scoring modela
Proces uvođenja scoring modela u poslovni proces. Započinje nakon što je scoring model razvijen i validiran. Pri implementaciji treba razmotriti 4 područja: ...
Osnovni koraci u izgradnji scoring modela
1. Studija provedivosti 2. Definicija uzorka 3. Prikupljanje podataka ...
Glavni razlozi upotrebe kredit scoringa
1. Smanjiti loša zaduženja.; 2. Poboljšati operativnu efikasnost. Naime, pošto je proces ocjene kreditne sposobnosti kod primjene kredit scoringa automatiziran, uk...
Ključna pitanja kod ocjenjivanja zahtjeva za kreditima poduzećima
1. Kakav je karakter klijenta i kvaliteta informacija koje je dao; 2. Za što će se korisiti kredit; 3. Koliki kredit treba uzeti; ...
Korisniku prilagođeni kredit scoring modeli
Bazirani su na podacima o komitentima konkretne kreditne institucije. Dakle, dizajniraju se posebno za svakog kreditora. ...
Generički kredit scoring modeli
Bazirani su isključivo na podacima kreditnih biroa koji raspolažu milijunima podataka o kreditnoj povijesti individualaca koji imaju bankovni račun. ...
Kredit scoring za mala poduzeća
Želja i sposobnost vlasnika poduzeća da plaća svoj osobni kredit korelirana je sa sposobnošću i željom poduzeća da plaća poslovni kredit. ...
5K kod kredita za građane
Jedan od mogućih pristupa kod kreditne analize je analiza i vrednovanje klijenata sa 5 odnosno 6 točki motrišta, takozvana 5K ili 6K analiza koja uključuje: karakte...
Financijski koeficijenti koje se uobičajeno koriste pri analiziranju kredita malim poduzećima
Imovina poduzeća; Likvidnost; Profitabilnost; Odnos kredita i potraživanja; Kvaliteta financijskih podataka; Dugovanja; Prihodi; Prodaja; Djelatnost poduzeća; ...
Subjektivna analiza vs. kreditni scoring
Upotrebom isključivo subjektivne analize, kreditni referent subjektivno interpretira informacije slijedeći formalne upute, te na temelju toga prihvaća ili odbija kredi...
Analizirane karakteristike za odobravanje kredita građanima
Za nehipotekarne potrošačke kredite uobičajene karakteristike koje se uzimaju u obzir pri dodjeli kredita su: ...
Springate model
Springate model je razvijen 1978. po uzoru na Altmanov, ali prilagođen kanadskim tržišnim uvjetima. Pri izradi modela korištena je višestruka diskriminacijska analiz...
ZETA model
Nakon Z-score modela Altman, Haldeman i Narayanan kreiraju ZETA model. Svrha ZETA modela, koji je kreiran 1977, bila je analizirati i testirati klasificiranje poduzeća n...
Beaver model
Beaver prezentira prvi moderan statistički model za predviđanje financijskog neuspjeha. On je svoj model bazirao na financijskim omjerima koje je izračunava na temelju...
Varijable koje se uobičajeno koriste pri odobravanju kredita stanovništvu
Vrijeme provedeno na jednoj adresi, Stambeni status, Mjesto stanovanja, Prosječan godišnji prihod zajmotražitelja, Kreditne kartice,...
Zmijewski model
Scoring model koji služi za predviđanje financijskih problema pred kojima bi se poduzeće moglo naći. ...
Kralicekov quicktest
Svrha Kralicekovog quick testa je procjenjivanje financijske uspješnosti poduzeća i rentabilnosti sustava. ...
Altmanov Z-score
Statistički scoring model za predviđanje financijskog neuspjeha u kojemu se koristi multivarijatna statistika odnosno diskriminacijska analiza. ...
Statističke metode korištene u industriji razvoja scoring modela
Statističke metode korištene u industriji razvoja scoring modela su: logistička regresija, diskriminacijska analiza, stabla odlučivanja, probit analiza, matematičko ...
6K analiza kod kredita poduzećima
Jedan od mogućih pristupa kod kreditne analize je analiza i vrednovanje klijenata s 5 odnosno 6 točki motrišta, takozvana 5K ili 6K analiza koja uključuje: karakter, ...
Kreditni scoring
Kreditni scoring je sistem dodjeljivanja bodova zajmotražitelju u cilju dobivanja numeričke vrijednosti koja pokazuje koliko je vjerojatno da zajmotražitelj iskusi n...
Klasična kreditna analiza
Klasična kreditna analiza daje opisnu odnosno kvalitativnu ocjenu kreditnog rizika. Klasična kreditna analiza je analiza zajmotražitelja koju obavlja skupina ekspera...
Prvi kredit scoring model
Prvi kredit scoring sistem razvio je Durand 1941. za «Nacionalni Biro ekonomskih istraživanja Sjedinjenih Američkih Država». Nadalje, Henry Wells je tijekom Drugog...
Vjerojatnost nastanka statusa neispunjavanja obveza (HNB)
Ili (probability of default, PD) označuje vjerojatnost stupanja druge ugovorne strane u status neispunjavanja obveza unutar razdoblja od jedne godine. ...
Status neispunjavanja obveze (HNB)
Nastaje kada je ispunjen neki od sljedećih uvjeta: - kreditna institucija smatra vjerojatnim da druga ugovorna strana neće u cijelosti podmiriti svoje obveze nastale ...
Kreditni rizik
Kreditni rizik je posljedica ugovorene i/ili moguće financijske transakcije između davatelja i uzimatelja sredstava, odnosno varijacija mogućih povrata koji bi se mo...
Default
Što je default? Kod nas se default prevodi kao status neispunjavanja obveza. Što znači otići u default? Otići u status neispunjavanja obveza. ...

Novosti:

Web servis za izradu i analizu investicijskih projekata

Web servis za izradu i analizu investicijskih projekata.Ministarstvo poduzetništva i obrta je u okviru „Poduzetničkog impulsa 2013“ financiralo projekt pod nazivom „Web servis za izradu i analizu investicijskih projekata“.

[+] Opširnije
wall-street

Twitter i Ukrajina srušili cijene dionica na Wall Streetu

Loše na tržište utječu i nejaki kvartalni poslovni rezultati kompanija.Nakon što je obavjestio o 27 postotnom padu dobiti , cijena dionice financijskog diva AIG-a pala je više od 4 posto.

[+] Opširnije
suprema logo

Suprema

NOVO u našoj ponudi: Suprema biometrijski uređaji

[+] Opširnije
hrvatska kune pixsell main 0

IDC: Hrvatsko informatičko tržište vrijedno 6,17 milijardi kuna

Na domaćem tržištu IT usluga vodeću poziciju zadržao je Combis, na tržištu pakiranog softvera ponovno je najuspješniji Microsoft , aHP je prvak na cjelokupnom tržištu računala i ispisnih uređaja

[+] Opširnije
596 1

Deset zemalja EU uvodi porez na financijske transakcije

Slovenija se povlači iz inicijative jer je naknadna procjena pokazala da uvođenje takvog poreza nije ekonomski opravdano , a slovenski Dnevnik navodi kako izvori u Bruxellesu očekuju raspad inicijative nakon europskih izbora

[+] Opširnije
20070626134353 100 8462

Europska komisija: Hrvatski BDP će pasti 0,6 posto

Komisija procjenjuje da pad BDP-a proizlazi iz oćekivanje slabe domaće potražnje , koja će prevladati nad pozitivnim poticajem od izvoza , a osobna potrošnja ni trebala pasti za 1,3 posto ove godine zbog uvjeta na tržištu rada.

[+] Opširnije
 
 
 
 

Limun.hr - Domaće tržište novca

 
 

www.alphascore.hr koristi kolačiće.Slanjem poruka i pozivom na broj kontakta prihvaćate pravila privatnosti. Da biste saznali više o kolačićima pogledajte naša pravila privatnosti.

Prihvaćam uvjete korištenja: