.

Blog

Primjer izgradnje scoring modela korištenjem logističke regresije

Pretpostavimo da smo definirali značenje biti dobar i biti loš klijent.
Imamo bazu podataka o klijentima sa sljedećim podacima:

 • Y: dobar ili loš (0-dobar, 1-loš)
 • X1: tekući račun (1-nema t.r.; 2-dobar t. r.; 3-loš t.r. ref. kategorija)
 • X3: mjeseci radnog staža
 • X4: mjesečna primanja
 • X5: plaćanje po prethodnim kreditima (0-dobar, 1-loš)
 • X6: namjera korištenja (0-privatno, 1-poslovno)
 • X7 i X8 binarne varijable bračnog statusa i spola
[+] Opširnije

Modeliranje scoring kartice

Score-kartica se kreira na temelju prihvaćenih aplikacija za koje je poznato jesu li dobri ili loši komitenti i na temelju odbijenih aplikacija za koje se procjenjuje jesu li dobri ili loši.

[+] Opširnije

Što se podrazumijeva pod zaključivanjem o odbijenima pri izgradnji scoring modela?

U ovom je koraku potrebno donijeti zaključak o tome kakvi bi bili odbijeni komitenti da su bili prihvaćeni. Procjena počiva na tome da odbijeni imaju neke atribute kao prihvaćeni komitenti.

[+] Opširnije

Što se podrazumijeva pod analizom karakteristika pri izgradnji scoring modela?

Svrha je analiziranja karakteristika odnosno varijabli o klijentima odnosno kreditima u identificiranju onih koje razdvajaju dobre od loših klijenata.

Tablica dolje pokazuje dobre i loše zajmotražitelje prema varijabli 'vizija - ima li zajmotražitelj viziju posla kojim se želi baviti'. Stopa loših predstavlja prediktivnu sposobnost svakog atributa odnosno vezu između vizije i rizika.

[+] Opširnije

Što znači prikupljanje podataka za izgradnju scoring modela?

Prikupljanje podataka

Kada se radi aplikativni scoring model, podaci se prikupljaju iz slijedećih izvora:

 • Zahtjevi za kreditima uobičajeno sadrže osnovne demografske podatke o komitentu (dob, vrijeme provedeno na trenutnoj adresi, koliko dugo komitent ima odnos s bankom, brojevi telefona itd.),a ako se radi o zahtjevu za poslovnim kreditom tada aplikacija sadrži i podatke o poduzeću (npr. djelatnost, koliko godina je u poslu, imovina poduzeća, broj uposlenih, financijski izvještaji poduzeća itd.)
 • Izvještaji kreditnog biroa
 • Geo-demografske baze podataka
 • Računi komitenata koje posjeduje financijska institucija
[+] Opširnije

Koji su osnovni koraci u izradnji scoring modela i što znači definirati uzorak za izgradnju scoring modela?

Osnovni koraci u izgradnji scoring modela:

 1. Studija provedivosti
 2. Definicija uzorka
 3. Prikupljanje podataka
 4. Analiza karakteristika
 5. Zaključivanje o odbijenima
 6. Modeliranje scoring kartice
 7. Validacija scoring kartice
 8. Postavljanje strategije i implementacije
[+] Opširnije
 
 
TRENUTNO PREGLEDAVATE: Blog