Kreditni scoring

Što je kreditni scoring?

Kreditni scoring je numerički sustav pomoću kojega se ocjenjuje rizičnost klijenta/kupca kojemu se želi prodati neki proizvod ili usluga. Upotrebom statističkih metoda i ostalih metoda 'data mininga' izračunava se skor koji predstavlja vjerojatnost da će klijent biti uspješan u podmirivanju svojih obveza po računu. Na temelju dobivene ocjene rizičnosti, donosi se odluka o tome izvršiti li prodaju ili ne.

Za što se upotrebljava kreditni scoring?

Targetiranje novih kupaca
Donošenje odluke o odobravanju kredita
Određivanje kreditnog limita
Određivanje kamatne stope
Predviđanje kreditnog ponašanja
Poduzimanje aktivnosti za minimiziranje gubitaka
Kome je namijenjen?

Bankama i ostalim financijskim institucijama
Osiguravajućim društvima
Izdavateljima potrošačkih kartica
Trgovačkim kućama
Telekomunikacijskim društvima
Tvrtkama koje žele pronaći nove kupce/klijente
Tvrtkama koje žele ispitati rizičnost svojih klijenata
Zašto upotrebljavati kreditni scoring?

Scoring modeli omogućuju donošenje boljih poslovnih odluka i upravljanje kreditnim rizicima te na taj način korisnicima scoring modela smanjuju gubitke odnosno povećavaju profite.

Koristi kreditnog scoringa?

Objektivnost i konzistentnost u kreditnim odlukama
Upravljanje procesom odobravanja kredita
Smanjenje operativnih troškova
Unapređenje usluge za klijente
Poboljšanje u upravljanju kreditnim portfeljom
Mogućnost procjene i upravljanja kreditnim rizikom
Preciznije donošenje odluka
Formiranje cijena kredita prema rizičnosti
Kako se razvijaju kreditni skoring modeli?

Na temelju povijesnih podataka o kijentima/kupcima te njihovom ponašanju u plaćanju računa, primjenom statističkih metoda i ostalih metoda data mininga identificiraju se one karakteristike koje su značajne za otplatu te im se dodjeljuje određeni broj bodova s obzirom na njihovu jačinu predikcije rizika. Na taj način svaki klijent/kupac dobije svoj skor koji pokazuje koliko je svaki od njih dobar rizik.

Neke vrste scoring modela:

APPLICATION - donošenje odluke o odobravanju kredita
RISK - predviđanje kašnjenja u plaćanju računa
REVENUE - predviđanje visine prihoda generiranog iz računa
RESPONSE - određivanje vjerojatnosti da će klijent odgovoriti na ponuđeni proizvod
BANKRUPTCY - određivanje vjerojatnosti da će klijent bankrotirati u budućem periodu
ATTRITION - koliko je vjerojatno da će klijent zatvoriti svoj račun
COLLECTION - definiranje aktivnosti za poboljšanje naplate potraživanja
DIRECT MARKETING - pronalaženje poželjnih klijenata/kupaca

Klijenti

Novosti

  • AlphaBI je softverski modul za business intelligence analizu poslovanja poduzeća koja apliciraju za kredit.

    Više...
  • AlphaCREDIT je softverski modul  za zaprimanje i obradu  kreditnih zahtjeva.

    Više...
  • Alpha risk je softverski model za upravljanje kreditnim rizicima.

    Više...

Kontakt

Adresa : Sjedište : Opatijska 1 , 31000 Osijek

Ured : J.J.Strossmayera 341 , 31000 Osijek

email : alpha@alphascore.hr

telefon : 091/150/1516