Što znači prikupljanje podataka za izgradnju scoring modela?

Prikupljanje podataka

Kada se radi aplikativni scoring model, podaci se prikupljaju iz slijedećih izvora:

 • Zahtjevi za kreditima uobičajeno sadrže osnovne demografske podatke o komitentu (dob, vrijeme provedeno na trenutnoj adresi, koliko dugo komitent ima odnos s bankom, brojevi telefona itd.),a ako se radi o zahtjevu za poslovnim kreditom tada aplikacija sadrži i podatke o poduzeću (npr. djelatnost, koliko godina je u poslu, imovina poduzeća, broj uposlenih, financijski izvještaji poduzeća itd.)
 • Izvještaji kreditnog biroa
 • Geo-demografske baze podataka
 • Računi komitenata koje posjeduje financijska institucija

Potrebno je zadržati sve raspoložive karakteristike (varijable) za koje će se naknadnom statističkom analizom utvrditi značajnost odnosno koje su prediktori budućeg ponašanja u otplati kredita.

Prilikom izgradnje kredit scoring modela potrebno je poznavati kvalitetu podataka i eventualne slabosti odnosno sumnje koje podaci nose zbog toga što to ima utjecaj na izgradnju i kvalitetu konačnog modela.

Kada se radi o podacima za retail, uobičajeno je prikupljati sljedeće:

 • Vrijeme provedeno na jednoj adresi
 • Stambeni status
 • Poštanska oznaka odnosno mjesto stanovanja
 • Telefon, Internet (ima, nema)
 • Prosječan godišnji prihod klijenta
 • Kreditne kartice (ima, nema)
 • Tip bankovnog računa (ček, štednja i dr.)
 • Dob
 • Broj sudskih tužbi
 • Zanimanje
 • Stručna sprema
 • Namjena kredita
 • Bračni status
 • Broj članova kućanstava
 • Koliko dugo ima račun u banci
 • Koliko dugo je na trenutnom poslu
 • Ukupan broj radnog staža
 • Prethodna kreditna povijest itd.

Kada se radi o podacima poduzeća, ključno je za velika poduzeća prikupljati financijske i kreditne izvještaje dok su istraživanja kod malih poduzeća pokazala da se kreditna aktivnost poduzeća isprepliće s aktivnošću vlasnika malog poduzeća te se pri kreiranju scoring modela za malo poduzeće trebaju uzeti i podaci o vlasniku odnosno njegov aktivnosti po računu i podaci o samom poduzeću.

Kreditni analitičari su otkrili da je osobna kreditna povijest vlasnika poduzeća visoko prediktivna za buduću otplatu kredita malog poduzeća.

Osobne informacije koje se mogu koristiti u kredit scoringu za mala poduzeća su primjerice, mjesečna primanja vlasnika kredita, dugovi, financijska imovina, povijest zaposlenja poduzetnika, prethodna kašnjenja u plaćanju kredita.

Osobne informacije dobivene iz jednog ili više kreditnih biroa za stanovništvo mogu biti kombinirani s podacima dobivenim iz kreditnih biroa za poduzeća zatim s osnovnim podacima specifičnima za to poduzeće odnosno posao, a koje prikuplja svaka banka za sebe.

Različiti kredit scoring modeli za mala poduzeća (Fair Isaac, Dun & Bradstreet, Experian i dr.) variraju u odnosu na količinu i tip informacija koje zahtijevaju kako bi se odluka donijela kao i u odnosu na način kako se dolazi do informacija.

Primjerice neki traže samo djelatnosti dok drugi traže dosta detaljne financijske informacije.

Klijenti

Novosti

 • AlphaBI je softverski modul za business intelligence analizu poslovanja poduzeća koja apliciraju za kredit.

  Više...
 • AlphaCREDIT je softverski modul  za zaprimanje i obradu  kreditnih zahtjeva.

  Više...
 • Alpha risk je softverski model za upravljanje kreditnim rizicima.

  Više...

Kontakt

Adresa : Sjedište : Opatijska 1 , 31000 Osijek

Ured : J.J.Strossmayera 341 , 31000 Osijek

email : alpha@alphascore.hr

telefon : 091/150/1516