Blog Alpha score

Primjer izgradnje scoring modela korištenjem logističke regresije

Pretpostavimo da smo definirali značenje biti dobar i biti loš klijent.
Imamo bazu podataka o klijentima sa sljedećim podacima:

 • Y: dobar ili loš (0-dobar, 1-loš)
 • X1: tekući račun (1-nema t.r.; 2-dobar t. r.; 3-loš t.r. ref. kategorija)
 • X3: mjeseci radnog staža
 • X4: mjesečna primanja
 • X5: plaćanje po prethodnim kreditima (0-dobar, 1-loš)
 • X6: namjera korištenja (0-privatno, 1-poslovno)
 • X7 i X8 binarne varijable bračnog statusa i spola
Opširnije:Primjer izgradnje scoring modela korištenjem logističke regresije

Klijenti

Novosti

 • AlphaBI je softverski modul za business intelligence analizu poslovanja poduzeća koja apliciraju za kredit.

  Više...
 • AlphaCREDIT je softverski modul  za zaprimanje i obradu  kreditnih zahtjeva.

  Više...
 • Alpha risk je softverski model za upravljanje kreditnim rizicima.

  Više...

Kontakt

Adresa : Sjedište : Opatijska 1 , 31000 Osijek

Ured : J.J.Strossmayera 341 , 31000 Osijek

email : alpha@alphascore.hr

telefon : 091/150/1516