Postotak uspješne klasifikacije (Hit rate)

Ukupan postotak uspješne klasifikacije scoring modela (total hit rate) = Omjer ukupnog broja klijenata ispravno klasificiranih (prema modelu) i ukupnog broja klijenata.

Postotak uspješne klasifikacije scoring modela za dobre (good hit rate) = Omjer dobrih klijenata ispravno klasificiranih (prema modelu) i stvarno dobrih klijenata.

Postotak uspješne klasifikacije scoring modela za loše (bad hit rate) = Omjer loših klijenata ispravno klasificiranih (prema modelu) i stvarno loših klijenata.

Klijenti

Novosti

  • AlphaBI je softverski modul za business intelligence analizu poslovanja poduzeća koja apliciraju za kredit.

    Više...
  • AlphaCREDIT je softverski modul  za zaprimanje i obradu  kreditnih zahtjeva.

    Više...
  • Alpha risk je softverski model za upravljanje kreditnim rizicima.

    Više...

Kontakt

Adresa : Sjedište : Opatijska 1 , 31000 Osijek

Ured : J.J.Strossmayera 341 , 31000 Osijek

email : alpha@alphascore.hr

telefon : 091/150/1516