ROC krivulja

ROC krivulja pokazuje diskriminatornu snagu scoring modela. Ona se crta tako da se u koordinatnom sustavu nanose parovi vrijednosti kumulativnih frekvencija za dobre (x) i kumulativnih frekvencija za loše (y) za vrijednosti scorova.

Pokazuje da kod nižih vrijednosti scorova ima više loših, a malo dobrih te da se brže kumuliraju loši, a vrlo sporo dobri. Suprotno, kod viših vrijednosti scorova ima više dobrih, a malo loših te se brže kumuliraju dobri, a sporo loši.

Klijenti

Novosti

  • AlphaBI je softverski modul za business intelligence analizu poslovanja poduzeća koja apliciraju za kredit.

    Više...
  • AlphaCREDIT je softverski modul  za zaprimanje i obradu  kreditnih zahtjeva.

    Više...
  • Alpha risk je softverski model za upravljanje kreditnim rizicima.

    Više...

Kontakt

Adresa : Sjedište : Opatijska 1 , 31000 Osijek

Ured : J.J.Strossmayera 341 , 31000 Osijek

email : alpha@alphascore.hr

telefon : 091/150/1516