KS statistika

KS predstavlja apsolutnu razliku između kumulativa dobrih i kumulativa loših za svaku vrijednost scora. Ako je KS < 20, kartica vjerojatno neće raditi; između 20 i 40 je fair; između 41 i 60 je very good; između 61 i 75 je awesome; veće od 75 je too good to be true;

Grafički se prikazuje tako da se nacrta krivulja kumulativa dobrih i krivulja kumulativa loših i to tako da se na x os nanosi score (dakle, procijenjena vjerojatnost), a na y se nanosi kumulativ dobrih za jednu krivulju te na isti način kumulativ loših. Važan je raspon između dvije krivulje, ali isto tako i oblik krivulje.

Klijenti

Novosti

  • AlphaBI je softverski modul za business intelligence analizu poslovanja poduzeća koja apliciraju za kredit.

    Više...
  • AlphaCREDIT je softverski modul  za zaprimanje i obradu  kreditnih zahtjeva.

    Više...
  • Alpha risk je softverski model za upravljanje kreditnim rizicima.

    Više...

Kontakt

Adresa : Sjedište : Opatijska 1 , 31000 Osijek

Ured : J.J.Strossmayera 341 , 31000 Osijek

email : alpha@alphascore.hr

telefon : 091/150/1516