GINI koeficijent

GINI koeficijent je statistika koja mjeri sposobnost scoring modela da rangira rizik. Vrijednost GINI koeficijenta 0% znači da model uopće ne razlikuje dobre od loših klijenata.

Vrijednost GINI koeficijenta 100% znači da model savršeno razlikuje dobre od loših klijenata. Prosječna scoring kartica ima vrijednost GINI koeficijenta između 40 i 60%.

Klijenti

Novosti

  • AlphaBI je softverski modul za business intelligence analizu poslovanja poduzeća koja apliciraju za kredit.

    Više...
  • AlphaCREDIT je softverski modul  za zaprimanje i obradu  kreditnih zahtjeva.

    Više...
  • Alpha risk je softverski model za upravljanje kreditnim rizicima.

    Više...

Kontakt

Adresa : Sjedište : Opatijska 1 , 31000 Osijek

Ured : J.J.Strossmayera 341 , 31000 Osijek

email : alpha@alphascore.hr

telefon : 091/150/1516