Rječnik pojmova

Ovdje možete pregledati i informirati se o često korištenim pojmovima vezanim za bankarsko poslovanje, poslovnu inteligenciju, upravljanje poslovnim podacima, scoring modele i slično.

Kredit scoring za mala poduzeća

Želja i sposobnost vlasnika poduzeća da plaća svoj osobni kredit korelirana je sa sposobnošću i željom poduzeća da plaća poslovni kredit.

U jednom kreditnom birou su proveli istraživanje poslovnih, potrošačkih i skupnih kredit scoring modela za mala poduzeća koji su sastavljeni od prethodna dva.

Zaključak je da su skupni kredit scoring modeli koji imaju karakteristike poduzeće i poduzetnika najefikasniji u predviđanju rizika malih poduzeća.

Kreditni analitičari su otkrili da je osobna kreditna povijest vlasnika poduzeća visoko prediktivna za buduću otplatu kredita malog poduzeća.

Osobne informacije koje se mogu koristiti u kredit scoringu za mala poduzeća su primjerice, mjesečna primanja vlasnika kredita, dugovi, financijska imovina, povijest zaposlenja poduzetnika, prethodna kašnjenja u plaćanju kredita.

5K kod kredita za građane

Jedan od mogućih pristupa kod kreditne analize je analiza i vrednovanje klijenata sa 5 odnosno 6 točki motrišta, takozvana 5K ili 6K analiza koja uključuje: karakter, kapacitet, kapital, kolateral, kondicije (uvjeti) i kontrole.

Karakter:
Najvažnije, ali isto tako i najteže procijeniti. Kreditni referent mora ustanoviti želju komitenta da vraća kredit. Jedina kvantitativna informacija koja je na raspolaganju jest aplikacija za kredit i kreditni registar. Ako je zajmotražitelj komitent banke, tada kreditni referent može provjeriti povijest njegova računa. Ako se pak radi o zajmotražitelju koji je komitent neke druge banke, tada se kreditni referent može obratiti kreditnom birou odakle će dobiti informacije o povijesti plaćanja za konkretnog komitenta. Banka se također u velikoj mjeri oslanja na subjektivnu ocjenu zajmotražitelja koju obavljaju kreditni referenti. Oni traže osobne reference, provjeravaju zaposlenje, točnost aplikacije i slično, ne bi li ustanovili što bolje karakter komitenta.

Kapital:
Odnosi se na imućnost zajmotražitelja što svakako utječe na njegovu sposobnost vraćanja kredita.

Kapacitet:
Financijska sposobnost komitenta da zadovolji otplatu kredita kao dodatak troškovima života i ostalim obvezama. Za gotovo sve potrošačke kredite prihod osobe je primarni izvor otplate kredita. Kreditni referent određuje koliki će dio prihoda ostati na raspolaganju nakon što se odbiju svi troškovi i uspoređuje to s periodičnim otplatama kredita.

Kondicije:
Uvjeti se odnose na utjecaj nekih ekonomskih promjena na sposobnost komitenta da nastavi plaćanje kada primjerice neki izvor prihoda nestane kao rezultat opadanja poslovnih aktivnosti.

Kolateral:
Važnost kolaterala je u osiguranju sekundarnog izvora plaćanja. Kolateral može biti imovina financirana traženim kreditom, neka druga imovina koju posjeduje komitent ili osobna garancija supotpisnika kredita.

Subjektivna analiza vs. kreditni scoring

Upotrebom isključivo subjektivne analize, kreditni referent subjektivno interpretira informacije slijedeći formalne upute, te na temelju toga prihvaća ili odbija kreditni zahtjev.

Ukoliko banka upotrebljava isključivo kvantitativnu analizu, odnosno kreditni scoring, kreditni referent ubacuje tražene podatke u model rezultat kojega je score odnosno ocjena na temelju koje se donosi odluka o odbacivanju odnosno odobravanju kredita.

Ipak, konačnu odluku donosi referent, analitičar, manager ili uprava.

Klijenti

Novosti

  • AlphaBI je softverski modul za business intelligence analizu poslovanja poduzeća koja apliciraju za kredit.

    Više...
  • AlphaCREDIT je softverski modul  za zaprimanje i obradu  kreditnih zahtjeva.

    Više...
  • Alpha risk je softverski model za upravljanje kreditnim rizicima.

    Više...

Kontakt

Adresa : Sjedište : Opatijska 1 , 31000 Osijek

Ured : J.J.Strossmayera 341 , 31000 Osijek

email : alpha@alphascore.hr

telefon : 091/150/1516