Rječnik pojmova

Ovdje možete pregledati i informirati se o često korištenim pojmovima vezanim za bankarsko poslovanje, poslovnu inteligenciju, upravljanje poslovnim podacima, scoring modele i slično.

Analizirane karakteristike za odobravanje kredita građanima

Za nehipotekarne potrošačke kredite uobičajene karakteristike koje se uzimaju u obzir pri dodjeli kredita su:

mjesečni prihod zajmotražitelja, dužina zaposlenja, dugovi, likvidna financijska imovina, posjeduje li zajmotražitelj kuću odnosno stan ili ima najam, broj i priroda bankovinih računa, postojanje i učestalost kašnjenja na prethodne kredite te broj zahtjeva za uvidom u kreditni izvještaj komitenta od strane kreditora.

Primjerice, šanse zajmotražitelja za odobravnjem povećavaju ako posjeduje kuću, ima visok prihod po članu domaćinstva, duži vremena živi na istoj adresi, u braku je, ima malo upita za njegov izvještaj iz kreditnog biroa, posjeduje kreditne kartice, ima čistu kreditnu povijest, posjeduje telefonski broj i/ili je dugo na postojećem poslu.

Springate model

Springate model je razvijen 1978. po uzoru na Altmanov, ali prilagođen kanadskim tržišnim uvjetima. Pri izradi modela korištena je višestruka diskriminacijska analiza.

Varijable u modelu su: obrtni kapital/ukupna imovina, dobit prije kamata i poreza/ukupna imovina, dobit prije poreza/kratkoročne obveze, prihodi od prodaje/ukupna imovina.

ZETA model

Nakon Z-score modela Altman, Haldeman i Narayanan kreiraju ZETA model. Svrha ZETA modela, koji je kreiran 1977, bila je analizirati i testirati klasificiranje poduzeća na ona koja će bankrotirati i na ona koja neće.

Model je uspješan u klasificiranju poduzeća 5 godina prije bankrota na uzorku proizvodnih i trgovačkih poduzeća.

Prosječna visina imovine analiziranih poduzeća bila je približno 100 milijuna dolara. Konačan model sastoji od sljedećih sedam: Povrat na imovinu – dobit/ukupna imovina; Stabilnost zarade; Dobit/ukupne plaćene kamate; Kumulativna profitabilnost – zadržana zarada/ukupna imovina; Likvidnost – ukupna tekuća aktiva/ukupna tekuća pasiva; Kapitalizacija – vlasnički kapital/ukupni kapital; Veličina poduzeća – mjerena ukupnom imovinom poduzeća.

Upotrebljena je multivarijatna diskriminacijska analiza uz primjenu linearne i kvadratne strukture.u linearne i kvadratne strukture.

Beaver model

Beaver prezentira prvi moderan statistički model za predviđanje financijskog neuspjeha. On je svoj model bazirao na financijskim omjerima koje je izračunava na temelju računovodstvenih podataka.

Od 30 omjera, pokazalo se da 3 najbolje predviđaju financijski neuspjeh:tijek novca/ukupna imovina, čisti prihod/ukupni dugovi i tijek novca/ukupni dugovi.

Za svaki pojedini omjer Beaver je izračunavao graničnu vrijednost pa je poduzeće s omjerom iznad te vrijednosti smješteno u grupu potencijalno uspješnih dok je poduzeće s vrijednošću omjera ispod definirane smješteno u grupu potencijalno neuspješnih poduzeća.o dugo ima račun u banci, Koliko dugo je na trenutnom poslu itd.

Klijenti

Novosti

  • AlphaBI je softverski modul za business intelligence analizu poslovanja poduzeća koja apliciraju za kredit.

    Više...
  • AlphaCREDIT je softverski modul  za zaprimanje i obradu  kreditnih zahtjeva.

    Više...
  • Alpha risk je softverski model za upravljanje kreditnim rizicima.

    Više...

Kontakt

Adresa : Sjedište : Opatijska 1 , 31000 Osijek

Ured : J.J.Strossmayera 341 , 31000 Osijek

email : alpha@alphascore.hr

telefon : 091/150/1516