Rječnik pojmova

Ovdje možete pregledati i informirati se o često korištenim pojmovima vezanim za bankarsko poslovanje, poslovnu inteligenciju, upravljanje poslovnim podacima, scoring modele i slično.

Zmijewski model

Scoring model koji služi za predviđanje financijskih problema pred kojima bi se poduzeće moglo naći.

Na temelju 3 financijska koeficijenta koja se dobiju iz bilance i računa dobiti i gubitka (uspješnost poslovanja, zaduženost i likvidnost) izračunava vjerojatnost da će poduzeće imati financijskih poteškoća. Za izradu modela korištena je logistička regresija.

[Zmijewski, M., E., Methodological issues related to the estimation of financial distress prediction models, Journal of accounting research 24]

Kralicekov quicktest

Svrha Kralicekovog quick testa je procjenjivanje financijske uspješnosti poduzeća i rentabilnosti sustava.

Pomoću 4 zasebna odnosa tj. koeficijenta kojima mjeri rizičnost financiranja, likvidnost, rentabilnost i uspjeh, izračunava se jedinstvena ocjenu od 1 do 5 na temelju koje se donose zaključci vezani uz financijsku uspješnost odnosno neuspješnost poduzeća.

Altmanov Z-score

Statistički scoring model za predviđanje financijskog neuspjeha u kojemu se koristi multivarijatna statistika odnosno diskriminacijska analiza.

Kao rezultat ovog modela dobije se score što predstavlja mjeru koja najbolje diskriminira između uspješnih poduzeća i onih koji imaju financijskih poteškoća.

U izračunavanju scora koristi se 5 financijskih koeficijenata koji se dobiju iz bilance i računa dobiti i gubitka: obrtni kapital / ukupna imovina, zadržana dobit / ukupna imovina, neto dobit / ukupna imovina, kapital / ukupne obveze, ukupan prihod / ukupna imovina.

[Altman,E.I., Financial ratios, disciriminant analysis and prediction of corporate bankruptcy, Journal of Finance 23, 1968.]

Klijenti

Novosti

  • AlphaBI je softverski modul za business intelligence analizu poslovanja poduzeća koja apliciraju za kredit.

    Više...
  • AlphaCREDIT je softverski modul  za zaprimanje i obradu  kreditnih zahtjeva.

    Više...
  • Alpha risk je softverski model za upravljanje kreditnim rizicima.

    Više...

Kontakt

Adresa : Sjedište : Opatijska 1 , 31000 Osijek

Ured : J.J.Strossmayera 341 , 31000 Osijek

email : alpha@alphascore.hr

telefon : 091/150/1516