Rječnik pojmova

Ovdje možete pregledati i informirati se o često korištenim pojmovima vezanim za bankarsko poslovanje, poslovnu inteligenciju, upravljanje poslovnim podacima, scoring modele i slično.

6K analiza kod kredita poduzećima

Jedan od mogućih pristupa kod kreditne analize je analiza i vrednovanje klijenata s 5 odnosno 6 točki motrišta, takozvana 5K ili 6K analiza koja uključuje: karakter, kapacitet, kapital, kolateral, kondicije (uvjeti) i kontrole.

Karakter:
Komitent treba imati jasno definiranu namjenu kredita i ozbiljnu namjeru da kredit vraća prema ugovorom utvrđenom načinu. Odobravanje traženog kredita mora biti u okvirima kreditne politike banke. Neki kreditni manageri ulažu veliki trud u ispitivanje osobnih navika podnositelja zahtjeva te ukoliko se ustanovi da su rastrošni, od njih se može zahtijevati plaćanje unaprijed.

Kapacitet:
Komitent treba imati pravnu sposobnost i osposobljeni management da vodi cjelokupno poslovanje. Kreditni referent može zatražiti uvid u osnivački akt subjekta, financijska ovlaštenja i ostalu pravnu dokumentaciju kao i kadrovsku datoteku.

Kapital:
Komitent treba biti sposoban voditi poslovanje koje će proizvesti takav novčani tijek koji će biti dovoljan za podmirenje svih obveza uključujući i otplatu kredita.
To podrazumijeva analizu sljedećeg:
1) Financijskih izvješća koje obznanjuje komitent, a temeljna su: bilanca, račun dobiti i gubitka te izvješće o novčanu tijeku. Poželjno je imati uvid u interna mjesečna odnosno tjedna izvješća;
2) Financijskih pokazatelja za ocjenu financijskog položaja i uspješnosti komitenta;
3) Ljudskog faktora odnosno managerske strukture komitenata.

Kolateral:
Da bi odobrili kredit, kreditne institucije znaju tražiti instrumente osiguranja koje će za njih smanjiti rizik gubitka. Instrument osiguranja treba imati dostatnu vrijednost koja će od trenutka aktiviranja do trenutka njegova unovčenja odgovoarati cjelokupnom ugroženom kreditnom potraživanju uključujući zatezne kamate i druge troškove. Kolateral je sekundarni izvor naplate potraživanja, a nastupa kada se pokaže da komitent nije u stanju ispuniti svoje obveze po kreditu.

Kondicije:
Ovdje se radi o analiziranju okruženja dužnika koje utječe na definiranje uvjeta i pretpostavki za njegovo poslovanje. Treba razmotriti trendove i perspektive djelatnosti kojom se komitent bavi te procijeniti makroekonomske okvire. Riječ je o čimbencima nad kojima komitent nema nikakve mogućnosti kontrole.

Kontrola:
Potrebno je izvršiti pregled zakonske regulative kako bi se otkrilo na koji način ona može utjecati na financijski položaj zajmotražitelja.

Kreditni scoring

Kreditni scoring je sistem dodjeljivanja bodova zajmotražitelju u cilju dobivanja numeričke vrijednosti koja pokazuje koliko je vjerojatno da zajmotražitelj iskusi neki događaj odnosno izvede neku akciju kao primjerice, kasni u otplati kredita (Mays, 2001).

Kredit scoring sistem dodjeljuje jednu kvantitativnu mjeru, takozvani score, potencijalnom komitentu predstavljajući njegovo buduće ponašanje u otplati dodjeljenog kredita.

Analitičari koji razvijaju scoring sisteme identificiraju one karakteristike komitenta koje najbolje predviđaju otplatu kredita.

Statističkim procedurama dodjeljuju svakoj karakteristici numeričku vrijednost tako da scoring sistem mjeri relativnu važnost dane karakteristike u točnom predviđanju otplate.

Klasična kreditna analiza

Klasična kreditna analiza daje opisnu odnosno kvalitativnu ocjenu kreditnog rizika. Klasična kreditna analiza je analiza zajmotražitelja koju obavlja skupina eksperata prema uputama i procedurama banke.

Takva analiza počiva na subjektivnoj procjeni kvalitetno obučenih profesionalaca - kreditnih referenata i analitičara koji se obrazuju i godinama stječu iskustvo radeći ocjenu zajmotražitelja u financijskim institucijama.

Odluka koju donose je osobna iako je temeljena na smjernicama i analitičkim tehnikama, no ne može isključiti iskustvo odnosno «osjećaj» kreditnih referenata prilikom svakog ocjenjivanja pojedinog zajmotražitelja.

Klijenti

Novosti

  • AlphaBI je softverski modul za business intelligence analizu poslovanja poduzeća koja apliciraju za kredit.

    Više...
  • AlphaCREDIT je softverski modul  za zaprimanje i obradu  kreditnih zahtjeva.

    Više...
  • Alpha risk je softverski model za upravljanje kreditnim rizicima.

    Više...

Kontakt

Adresa : Sjedište : Opatijska 1 , 31000 Osijek

Ured : J.J.Strossmayera 341 , 31000 Osijek

email : alpha@alphascore.hr

telefon : 091/150/1516