Rječnik pojmova

Ovdje možete pregledati i informirati se o često korištenim pojmovima vezanim za bankarsko poslovanje, poslovnu inteligenciju, upravljanje poslovnim podacima, scoring modele i slično.

Prvi kredit scoring model

Prvi kredit scoring sistem razvio je Durand 1941. za «Nacionalni Biro ekonomskih istraživanja Sjedinjenih Američkih Država». Nadalje, Henry Wells je tijekom Drugog svjetskog rata kreirao kreditni scoring sistem koji je uključivao statističku metodologiju.

Još je nekoliko individualaca razvilo kredit scoring metodologiju tijekom 1950-ih godina, no to je postalo značajno u kreditnoj inudstriji tek kada je Fair, Isaac and Company ušao u to područje.

Status neispunjavanja obveze (HNB)

Nastaje kada je ispunjen neki od sljedećih uvjeta:
- kreditna institucija smatra vjerojatnim da druga ugovorna strana neće u cijelosti podmiriti svoje obveze nastale na osnovi ugovora

na temelju kojih su kreditna institucija ili bilo koja članica grupe kreditnih institucija kojoj ta kreditna institucija pripada izložene kreditnom riziku ne uzimajući u obzir mogućnost naplate iz instrumenata osiguranja (ako je obveza osigurana instrumentima osiguranja);
- druga ugovorna strana više od 90 dana nije ispunila svoju dospjelu obvezu po bilo kojoj materijalno značajnoj kreditnoj obvezi prema kreditnoj instituciji ili bilo kojoj članici grupe kreditnih institucija kojoj ta kreditna institucija pripada.

 

Kreditni rizik

Kreditni rizik je posljedica ugovorene i/ili moguće financijske transakcije između davatelja i uzimatelja sredstava, odnosno varijacija mogućih povrata koji bi se mogli zaraditi na financijskoj transakciji zbog zakašnjelog ili nepotpunog plaćanja glavnice i/ili kamate. (Jakovčević, 2000)

Kreditni rizik, u najužem smislu riječi, se odnosi na vjerojatnost neplateži po ugovoru o novčanom kreditu.

The risk that counterparty to a financial transaction will fail to perform according to the terms and conditions to the contract, thus causing the assets holder to suffer a financial loss (picsolutions).

Kreditni rizik je vjerojatnost da će dužnik neće platiti/otplatiti dug (investorwords)

Kreditni rizik je vjerojatnost da će izdavatelj vrijednosnog papira otići u default propuštanjem plaćanja glavnice i kamata na vrijeme.

Više članaka ...

Klijenti

Novosti

  • AlphaBI je softverski modul za business intelligence analizu poslovanja poduzeća koja apliciraju za kredit.

    Više...
  • AlphaCREDIT je softverski modul  za zaprimanje i obradu  kreditnih zahtjeva.

    Više...
  • Alpha risk je softverski model za upravljanje kreditnim rizicima.

    Više...

Kontakt

Adresa : Sjedište : Opatijska 1 , 31000 Osijek

Ured : J.J.Strossmayera 341 , 31000 Osijek

email : alpha@alphascore.hr

telefon : 091/150/1516