Rječnik pojmova

Ovdje možete pregledati i informirati se o često korištenim pojmovima vezanim za bankarsko poslovanje, poslovnu inteligenciju, upravljanje poslovnim podacima, scoring modele i slično.

Matrica konfuzije (Confusion matrix)

Matrica konfuzije sadrži informacije o stvarnim dobrim i lošim klijetima i predviđenim dobrim i lošim klijentima. Predviđanje može biti rezultat scoring modela.

Koliko scoring model dobro predviđa može se, između ostaloga, ispitati izračunavanjem stopa pogodaka i greška korištenjem podataka iz matrice konfuzije.

a = stvarno loši predviđeni kao loši
b = stvarno dobri predviđeni kao loši
c = stvarno loši predviđeni kao dobri
d = stvarno dobri predviđeni kao dobri

Preciznost = (a+d) / ukupan broj klijenata
Greška = (b+c) / ukupan broj klijenata
Sensitivity = d / broj stvarno dobrih
Specificity = a / broj stvarno loših

Postotak uspješne klasifikacije (Hit rate)

Ukupan postotak uspješne klasifikacije scoring modela (total hit rate) = Omjer ukupnog broja klijenata ispravno klasificiranih (prema modelu) i ukupnog broja klijenata.

Postotak uspješne klasifikacije scoring modela za dobre (good hit rate) = Omjer dobrih klijenata ispravno klasificiranih (prema modelu) i stvarno dobrih klijenata.

Postotak uspješne klasifikacije scoring modela za loše (bad hit rate) = Omjer loših klijenata ispravno klasificiranih (prema modelu) i stvarno loših klijenata.

Klijenti

Novosti

  • AlphaBI je softverski modul za business intelligence analizu poslovanja poduzeća koja apliciraju za kredit.

    Više...
  • AlphaCREDIT je softverski modul  za zaprimanje i obradu  kreditnih zahtjeva.

    Više...
  • Alpha risk je softverski model za upravljanje kreditnim rizicima.

    Više...

Kontakt

Adresa : Sjedište : Opatijska 1 , 31000 Osijek

Ured : J.J.Strossmayera 341 , 31000 Osijek

email : alpha@alphascore.hr

telefon : 091/150/1516