.

Kreditni scoring

Što je kreditni scoring?

Kreditni scoring je numerički sustav pomoću kojega se ocjenjuje rizičnost klijenta/kupca kojemu se želi prodati neki proizvod ili usluga. Upotrebom statističkih metoda i ostalih metoda 'data mininga' izračunava se skor koji predstavlja vjerojatnost da će klijent biti uspješan u podmirivanju svojih obveza po računu. Na temelju dobivene ocjene rizičnosti, donosi se odluka o tome izvršiti li prodaju ili ne.

Za što se upotrebljava kreditni scoring?

 • Targetiranje novih kupaca
 • Donošenje odluke o odobravanju kredita
 • Određivanje kreditnog limita
 • Određivanje kamatne stope
 • Predviđanje kreditnog ponašanja
 • Poduzimanje aktivnosti za minimiziranje gubitaka

Kome je namijenjen?

 • Bankama i ostalim financijskim institucijama
 • Osiguravajućim društvima
 • Izdavateljima potrošačkih kartica
 • Trgovačkim kućama
 • Telekomunikacijskim društvima
 • Tvrtkama koje žele pronaći nove kupce/klijente
 • Tvrtkama koje žele ispitati rizičnost svojih klijenata

Zašto upotrebljavati kreditni scoring?

Scoring modeli omogućuju donošenje boljih poslovnih odluka i upravljanje kreditnim rizicima te na taj način korisnicima scoring modela smanjuju gubitke odnosno povećavaju profite.

Koristi kreditnog scoringa?

 • Objektivnost i konzistentnost u kreditnim odlukama
 • Upravljanje procesom odobravanja kredita
 • Smanjenje operativnih troškova
 • Unapređenje usluge za klijente
 • Poboljšanje u upravljanju kreditnim portfeljom
 • Mogućnost procjene i upravljanja kreditnim rizikom
 • Preciznije donošenje odluka
 • Formiranje cijena kredita prema rizičnosti

Kako se razvijaju kreditni skoring modeli?

Na temelju povijesnih podataka o kijentima/kupcima te njihovom ponašanju u plaćanju računa, primjenom statističkih metoda i ostalih metoda data mininga identificiraju se one karakteristike koje su značajne za otplatu te im se dodjeljuje određeni broj bodova s obzirom na njihovu jačinu predikcije rizika. Na taj način svaki klijent/kupac dobije svoj skor koji pokazuje koliko je svaki od njih dobar rizik.

Neke vrste scoring modela:

 • APPLICATION - donošenje odluke o odobravanju kredita
 • RISK - predviđanje kašnjenja u plaćanju računa
 • REVENUE - predviđanje visine prihoda generiranog iz računa
 • RESPONSE - određivanje vjerojatnosti da će klijent odgovoriti na ponuđeni proizvod
 • BANKRUPTCY - određivanje vjerojatnosti da će klijent bankrotirati u budućem periodu
 • ATTRITION - koliko je vjerojatno da će klijent zatvoriti svoj račun
 • COLLECTION - definiranje aktivnosti za poboljšanje naplate potraživanja
 • DIRECT MARKETING - pronalaženje poželjnih klijenata/kupaca
 
 
TRENUTNO PREGLEDAVATE: Istraživanje i razvoj KREDITNI SCORING

www.alphascore.hr koristi kolačiće.Slanjem poruka i pozivom na broj kontakta prihvaćate pravila privatnosti. Da biste saznali više o kolačićima pogledajte naša pravila privatnosti.

Prihvaćam uvjete korištenja: