.

Rječnik pojmova

Ovdje možete pregledati i informirati se o često korištenim pojmovima vezanim za bankarsko poslovanje, poslovnu inteligenciju, upravljanje poslovnim podacima, scoring modele i slično.

Default

Default

Što je default? Kod nas se default prevodi kao status neispunjavanja obveza. Što znači otići u default? Otići u status neispunjavanja obveza.

[+] Opširnije
Kreditni rizik

Kreditni rizik

Kreditni rizik je posljedica ugovorene i/ili moguće financijske transakcije između davatelja i uzimatelja sredstava, odnosno varijacija mogućih povrata koji bi se mogli zaraditi na financijskoj transakciji zbog zakašnjelog ili nepotpunog plaćanja glavnice i/ili kamate. (Jakovčević, 2000)

[+] Opširnije
Status neispunjavanja obveze (HNB)

Status neispunjavanja obveze (HNB)

Nastaje kada je ispunjen neki od sljedećih uvjeta:
- kreditna institucija smatra vjerojatnim da druga ugovorna strana neće u cijelosti podmiriti svoje obveze nastale na osnovi ugovora

[+] Opširnije
Vjerojatnost nastanka statusa neispunjavanja obveza (HNB)

Vjerojatnost nastanka statusa neispunjavanja obveza (HNB)

Ili (probability of default, PD) označuje vjerojatnost stupanja druge ugovorne strane u status neispunjavanja obveza unutar razdoblja od jedne godine.

Kredit scoring sistem

Prvi kredit scoring model

Prvi kredit scoring sistem razvio je Durand 1941. za «Nacionalni Biro ekonomskih istraživanja Sjedinjenih Američkih Država». Nadalje, Henry Wells je tijekom Drugog svjetskog rata kreirao kreditni scoring sistem koji je uključivao statističku metodologiju.

[+] Opširnije
Klasična kreditna analiza

Klasična kreditna analiza

Klasična kreditna analiza daje opisnu odnosno kvalitativnu ocjenu kreditnog rizika. Klasična kreditna analiza je analiza zajmotražitelja koju obavlja skupina eksperata prema uputama i procedurama banke.

[+] Opširnije
Kreditni Scoring

Kreditni scoring

Kreditni scoring je sistem dodjeljivanja bodova zajmotražitelju u cilju dobivanja numeričke vrijednosti koja pokazuje koliko je vjerojatno da zajmotražitelj iskusi neki događaj odnosno izvede neku akciju kao primjerice, kasni u otplati kredita (Mays, 2001).

[+] Opširnije
6K Analiza Kredita

6K analiza kod kredita poduzećima

Jedan od mogućih pristupa kod kreditne analize je analiza i vrednovanje klijenata s 5 odnosno 6 točki motrišta, takozvana 5K ili 6K analiza koja uključuje: karakter, kapacitet, kapital, kolateral, kondicije (uvjeti) i kontrole.

[+] Opširnije
Statističke Metode

Statističke metode korištene u industriji razvoja scoring modela

Statističke metode korištene u industriji razvoja scoring modela su: logistička regresija, diskriminacijska analiza, stabla odlučivanja, probit analiza, matematičko programiranje, neuralne mreže, Markovljevi lanci, ekspertni sistemi, genetički algoritmi itd.

Altmanov Z-score

Altmanov Z-score

Statistički scoring model za predviđanje financijskog neuspjeha u kojemu se koristi multivarijatna statistika odnosno diskriminacijska analiza.

[+] Opširnije

Stranica 1 od 4

  • «
  •  Početak 
  •  « 
  •  1 
  •  2 
  •  3 
  •  4 
  •  » 
  •  Kraj 
  • »
 
 
TRENUTNO PREGLEDAVATE: Istraživanje i razvoj RJEČNIK POJMOVA

www.alphascore.hr koristi kolačiće.Slanjem poruka i pozivom na broj kontakta prihvaćate pravila privatnosti. Da biste saznali više o kolačićima pogledajte naša pravila privatnosti.

Prihvaćam uvjete korištenja: