.

6K analiza kod kredita poduzećima

6K Analiza Kredita

Jedan od mogućih pristupa kod kreditne analize je analiza i vrednovanje klijenata s 5 odnosno 6 točki motrišta, takozvana 5K ili 6K analiza koja uključuje: karakter, kapacitet, kapital, kolateral, kondicije (uvjeti) i kontrole.

Karakter:
Komitent treba imati jasno definiranu namjenu kredita i ozbiljnu namjeru da kredit vraća prema ugovorom utvrđenom načinu. Odobravanje traženog kredita mora biti u okvirima kreditne politike banke. Neki kreditni manageri ulažu veliki trud u ispitivanje osobnih navika podnositelja zahtjeva te ukoliko se ustanovi da su rastrošni, od njih se može zahtijevati plaćanje unaprijed.

Kapacitet:
Komitent treba imati pravnu sposobnost i osposobljeni management da vodi cjelokupno poslovanje. Kreditni referent može zatražiti uvid u osnivački akt subjekta, financijska ovlaštenja i ostalu pravnu dokumentaciju kao i kadrovsku datoteku.

Kapital:
Komitent treba biti sposoban voditi poslovanje koje će proizvesti takav novčani tijek koji će biti dovoljan za podmirenje svih obveza uključujući i otplatu kredita.
To podrazumijeva analizu sljedećeg:
1) Financijskih izvješća koje obznanjuje komitent, a temeljna su: bilanca, račun dobiti i gubitka te izvješće o novčanu tijeku. Poželjno je imati uvid u interna mjesečna odnosno tjedna izvješća;
2) Financijskih pokazatelja za ocjenu financijskog položaja i uspješnosti komitenta;
3) Ljudskog faktora odnosno managerske strukture komitenata.

Kolateral:
Da bi odobrili kredit, kreditne institucije znaju tražiti instrumente osiguranja koje će za njih smanjiti rizik gubitka. Instrument osiguranja treba imati dostatnu vrijednost koja će od trenutka aktiviranja do trenutka njegova unovčenja odgovoarati cjelokupnom ugroženom kreditnom potraživanju uključujući zatezne kamate i druge troškove. Kolateral je sekundarni izvor naplate potraživanja, a nastupa kada se pokaže da komitent nije u stanju ispuniti svoje obveze po kreditu.

Kondicije:
Ovdje se radi o analiziranju okruženja dužnika koje utječe na definiranje uvjeta i pretpostavki za njegovo poslovanje. Treba razmotriti trendove i perspektive djelatnosti kojom se komitent bavi te procijeniti makroekonomske okvire. Riječ je o čimbencima nad kojima komitent nema nikakve mogućnosti kontrole.

Kontrola:
Potrebno je izvršiti pregled zakonske regulative kako bi se otkrilo na koji način ona može utjecati na financijski položaj zajmotražitelja.

 
 
TRENUTNO PREGLEDAVATE: Istraživanje i razvoj RJEČNIK POJMOVA Rječnik pojmova 6K analiza kod kredita poduzećima

www.alphascore.hr koristi kolačiće.Slanjem poruka i pozivom na broj kontakta prihvaćate pravila privatnosti. Da biste saznali više o kolačićima pogledajte naša pravila privatnosti.

Prihvaćam uvjete korištenja: