.

Altmanov Z-score

Altmanov Z-score

Statistički scoring model za predviđanje financijskog neuspjeha u kojemu se koristi multivarijatna statistika odnosno diskriminacijska analiza.

Kao rezultat ovog modela dobije se score što predstavlja mjeru koja najbolje diskriminira između uspješnih poduzeća i onih koji imaju financijskih poteškoća.

U izračunavanju scora koristi se 5 financijskih koeficijenata koji se dobiju iz bilance i računa dobiti i gubitka: obrtni kapital / ukupna imovina, zadržana dobit / ukupna imovina, neto dobit / ukupna imovina, kapital / ukupne obveze, ukupan prihod / ukupna imovina.

[Altman,E.I., Financial ratios, disciriminant analysis and prediction of corporate bankruptcy, Journal of Finance 23, 1968.]

 
 
TRENUTNO PREGLEDAVATE: Istraživanje i razvoj RJEČNIK POJMOVA Rječnik pojmova Altmanov Z-score

www.alphascore.hr koristi kolačiće.Slanjem poruka i pozivom na broj kontakta prihvaćate pravila privatnosti. Da biste saznali više o kolačićima pogledajte naša pravila privatnosti.

Prihvaćam uvjete korištenja: