.

Zmijewski model

Zmijewski model

Scoring model koji služi za predviđanje financijskih problema pred kojima bi se poduzeće moglo naći.

Na temelju 3 financijska koeficijenta koja se dobiju iz bilance i računa dobiti i gubitka (uspješnost poslovanja, zaduženost i likvidnost) izračunava vjerojatnost da će poduzeće imati financijskih poteškoća. Za izradu modela korištena je logistička regresija.

[Zmijewski, M., E., Methodological issues related to the estimation of financial distress prediction models, Journal of accounting research 24]

 
 
TRENUTNO PREGLEDAVATE: Istraživanje i razvoj RJEČNIK POJMOVA Rječnik pojmova Zmijewski model