.

Varijable koje se uobičajeno koriste pri odobravanju kredita stanovništvu

Varijable koje se koriste pri odobravanju kredita

Vrijeme provedeno na jednoj adresi, Stambeni status, Mjesto stanovanja, Prosječan godišnji prihod zajmotražitelja, Kreditne kartice,

Tip bankovnog računa (ček i/ili štednja, ništa), Dob, Broj sudskih tužbi, Zanimanje, Namjena kredita, Bračni status, Koliko dugo ima račun u banci, Koliko dugo je na trenutnom poslu itd.

 
 
TRENUTNO PREGLEDAVATE: Istraživanje i razvoj RJEČNIK POJMOVA Rječnik pojmova Varijable koje se uobičajeno koriste pri odobravanju kredita stanovništvu

www.alphascore.hr koristi kolačiće.Slanjem poruka i pozivom na broj kontakta prihvaćate pravila privatnosti. Da biste saznali više o kolačićima pogledajte naša pravila privatnosti.

Prihvaćam uvjete korištenja: