.

ZETA model

ZETA model

Nakon Z-score modela Altman, Haldeman i Narayanan kreiraju ZETA model. Svrha ZETA modela, koji je kreiran 1977, bila je analizirati i testirati klasificiranje poduzeća na ona koja će bankrotirati i na ona koja neće.

Model je uspješan u klasificiranju poduzeća 5 godina prije bankrota na uzorku proizvodnih i trgovačkih poduzeća.

Prosječna visina imovine analiziranih poduzeća bila je približno 100 milijuna dolara. Konačan model sastoji od sljedećih sedam: Povrat na imovinu – dobit/ukupna imovina; Stabilnost zarade; Dobit/ukupne plaćene kamate; Kumulativna profitabilnost – zadržana zarada/ukupna imovina; Likvidnost – ukupna tekuća aktiva/ukupna tekuća pasiva; Kapitalizacija – vlasnički kapital/ukupni kapital; Veličina poduzeća – mjerena ukupnom imovinom poduzeća.

Upotrebljena je multivarijatna diskriminacijska analiza uz primjenu linearne i kvadratne strukture.

 
 
TRENUTNO PREGLEDAVATE: Istraživanje i razvoj RJEČNIK POJMOVA Rječnik pojmova ZETA model

www.alphascore.hr koristi kolačiće.Slanjem poruka i pozivom na broj kontakta prihvaćate pravila privatnosti. Da biste saznali više o kolačićima pogledajte naša pravila privatnosti.

Prihvaćam uvjete korištenja: