.

Springate model

Springate model

Springate model je razvijen 1978. po uzoru na Altmanov, ali prilagođen kanadskim tržišnim uvjetima. Pri izradi modela korištena je višestruka diskriminacijska analiza.

Varijable u modelu su: obrtni kapital/ukupna imovina, dobit prije kamata i poreza/ukupna imovina, dobit prije poreza/kratkoročne obveze, prihodi od prodaje/ukupna imovina.

 
 
TRENUTNO PREGLEDAVATE: Istraživanje i razvoj RJEČNIK POJMOVA Rječnik pojmova Springate model