.

ROC krivulja

ROC krivulja

ROC krivulja pokazuje diskriminatornu snagu scoring modela. Ona se crta tako da se u koordinatnom sustavu nanose parovi vrijednosti kumulativnih frekvencija za dobre (x) i kumulativnih frekvencija za loše (y) za vrijednosti scorova.

Pokazuje da kod nižih vrijednosti scorova ima više loših, a malo dobrih te da se brže kumuliraju loši, a vrlo sporo dobri. Suprotno, kod viših vrijednosti scorova ima više dobrih, a malo loših te se brže kumuliraju dobri, a sporo loši.

 
 
TRENUTNO PREGLEDAVATE: Istraživanje i razvoj RJEČNIK POJMOVA Rječnik pojmova ROC krivulja

www.alphascore.hr koristi kolačiće.Slanjem poruka i pozivom na broj kontakta prihvaćate pravila privatnosti. Da biste saznali više o kolačićima pogledajte naša pravila privatnosti.

Prihvaćam uvjete korištenja: