AlphaPLUSAlphaPLUS sustav sastoji se od »AlphaBIAlphaCREDITAlphaRISKEvidencija radnog vremena    ProizvociBcm

AlphaCREDIT je softverski modul
za zaprimanje i obradu
kreditnih zahtjeva.

Ovaj modul omogućuje sljedeće:

  • Unos zahtjeva za dodjelu kredita (Retail, Tvrtke, Obrti);
  • Automatizirani izračun EKS, PGS;
  • Praćenje statusa kreditnog zahtjeva tijekom cijelog ciklusa od podnošenja do konačne odluke kreditnog odbora ('workflow management') ;
  • Zaprimanje papirnate dokumentacije u elektronskom obliku i 'document management';
  • Automatsku provjeru stanja klijenta u HROK-u putem Interneta, B2B veza s HROK-om;
  • Automatsko izračunavanje izloženosti;
  • Povezivanje osoba prema Zakonu o kreditnim institucijama (Povezane osobe);
  • Uvid u kompletno stanje svih klijentovih računa u banci te uvid u stanje svih računa vlasnika poduzeća koje ima u Banci;
  • Integraciju sa CORE sustavom Banke (MS MQ, IBM WebSphere MQ);
  • CRM modul (Leads, Kalendari);

AlphaCREDIT aplikacija sadrži sustav pomoći (help) u kojemu su objašnjenja za upotrebu kompletne aplikacije.

 
 
TRENUTNO PREGLEDAVATE: Proizvodi Za BANKE: Alpha+ AlphaCREDIT

www.alphascore.hr koristi kolačiće.Slanjem poruka i pozivom na broj kontakta prihvaćate pravila privatnosti. Da biste saznali više o kolačićima pogledajte naša pravila privatnosti.

Prihvaćam uvjete korištenja: